Hans Abrahamsson (1949)

Kontaktuppgifter

  • hans.abrahamsson@padrigu.se
  • 0702 – 42 92 41

Hans Abrahamsson är en av grundarna av Padrigu Consultants och senior rådgivare. Han är Docent i Freds- och Utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier och tidigare verksam som Gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola.

Hans är nationalekonom i botten och hans intresse utgörs av utvecklingen inom den Globala Politiska Ekonomin och dess effekter när det gäller förutsättningar för en lokalt socialt hållbar utveckling. Centrala forskningsområden är det strukturella våldets orsaker liksom föreliggande strukturella och procedurella hinder för medskapande och dialog.
Länk till PDF

Hans senaste forskningsarbete bestod i, att som en av två projektledare (tillsammans med Åsa Lorentzi, Göteborgs Stad) på uppdrag av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs regionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, ansvara för att producera kunskap om och arbetssätt i Rättvisa och Socialt Hållbara städer. Forskningsprojektet ufördes under perioden 2012 – 2016 inom ramarna för Mistra Urban Futures. Projektets forskningsresultat, dess slutrapport och underlagsrapporter kan laddas ner från: Mistraurbanfutures.org (KAIROS)

På updrag av Sveriges Kommuner och Landsting har Hans utarbetet en diplomerad högskolekurs i ”Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog” speciellt utformad för den svenska kommunala politiska ledningen och förvaltningen . Kursdeltagarnas examinationer från genomförd kurs 2016 har sammanställts i en antologi ”Demokratisering av demokratin” och kan laddas ned från SKLs hemsida. Den forskningsessä kring ”Vår Tids Stora Samhällsomdaning” som Hans tog fram och som utgör ett av kursens kunskapsunderlag används även i SKLs ledarutbildning och kan laddas ner från: SKL.se

Hans är en flitigt använd föreläsare och flera av hans föreläsningar från olika sammanhang har spelats in och finns tillgängliga på: Hans Abrahamsson – YouTube