PADRIGU CONSULTANTS

Padrigu Consultants (PC) är ett kunskapsföretag från Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

Företaget bildades i slutet av 1990-talet inom den dåvarande institutionen för freds- och utvecklingsforskning och består av omkring 15 medlemmar. Föreningens verksamhet utgörs av aktiviteter som de enskilda medlemmarna utför inom ramen för sitt forskningsintresse.

Syftet är att skapa intresse för forskningsområdet hos en bredare allmänhet utanför universitetet och att komplettera institutionens övriga former för samverkan med det omkringliggande samhället inom ramen för den tredje uppgiften. De tjänster som medlemmarna tillhandahåller kan bestå av mindre utrednings- och rådgivningsuppdrag samt diverse externa föreläsningar.

Kunskapsföretaget är juridiskt organiserad som en icke vinstdrivande ekonomisk förening.

Padrigu Consultants består av:

Hans Abrahamsson
Joakim Berndtsson
Leif Eriksson
Malin Hasselskog
Björn Hettne
Bent Jörgensen
Svante Karlsson
Mona Lilja

Camilla Orjuela
Merritt Polk
Michael Schulz
Maria Stern
Marie Thynell
Fredrik Söderbaum
Joakim Öjendal

Kontaktpersoner

Hans Abrahamsson

Joakim Öjendal